90 (212) 210 10 10

Hakkımızda

Hakkımızda

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, kanunlara ve talimatlara uygun olarak çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Stratejik Plan’da yer alan faaliyetleri, bağlı olduğu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmek durumundadır. İş süreçlerinin mevcut yasalar ve kanunlar dâhilinde planlanması ile görev alanındaki faaliyetlerin tam bir şekilde yapılmasını hedeflenmektedir.

Rekabeti göz önünde tutarak üniversitenin rakipleri ile geride kalmaması, öğrencilerin sektörle uyumlu ve ihtiyaçlarını karşılayacak hedeflere yönlendirmesi ve ileride yapacağı çalışmaları hedeflerin belirlenmesi amacıyla strateji geliştirme daire başkanlığını oluşturuldu. Akademik planlama konusunda da destek vermektedir.

Apply Nişantaşı